Lao xe như tên bắn

Xe văng trở lại đường sau khi hất tung đống tuyết.

Xe Thứ bảy, 5/1/2013, 04:01 (GMT+7)