Lưỡng lự giữa giao lộ

Đang chuyển hướng trái, minivan đột nhiên rẽ phải.

Xe Thứ bảy, 1/12/2012, 12:43 (GMT+7)