Mất cánh cửa vì mải ngắm người đẹp

Xe Thứ sáu, 26/9/2008, 09:57 (GMT+7)