McLaren MP4-12C High Sport

Phiên bản đặc biệt của MP4-12C có thêm chữ High Sport phía sau tên xe và chỉ có 5 chiếc được sản xuất.

Xe Thứ bảy, 14/1/2012, 09:11 (GMT+7)