Mẹo lau nhanh kính xe mờ hơi nước

Giữ một miếng giẻ lau bảng trong xe sẽ giúp bạn giải quyết nhanh gọn lớp hơi nước bám trên mặt kính.

Xe Thứ hai, 25/7/2016, 16:29 (GMT+7)

Loading