Mở cửa khi đang rửa xe tự động

Xe Thứ sáu, 17/9/2010, 15:10 (GMT+7)