Nằm nhắn tin trên ca-pô xe đang chạy

Người đàn ông Ảrập thản nhiên ngồi rồi nằm gác chân vừa nhắn tin trên nắp ca-pô xe đang chạy.

Xe Thứ sáu, 14/6/2013, 10:01 (GMT+7)