Ngày hội môtô tại Đà Nẵng

Những chiếc môtô khủng nhất Việt Nam đã có mặt tại Đà Nẵng ngày 28/4 để diễu hành kỷ niệm ngày thống nhất 30/4.

Xe Chủ nhật, 29/4/2012, 04:20 (GMT+7)