Ngựa đâm sầm vào xe đang chạy

Chiếc SUV vừa bắt đầu rẽ phải thì gặp ngay một tai nạn hy hữu.

Xe Thứ hai, 1/4/2013, 08:31 (GMT+7)