Người đi xe máy bị hất tung như diễn xiếc

Rẽ trái không quan sát xe ngược chiều, chiếc sedan hất tung người lái xe máy lên không, lộn vài vòng và văng xa vài mét.

Xe Thứ hai, 27/5/2013, 10:00 (GMT+7)