Người phụ nữ nóng tính và chiếc nạng

Bực mình vì xe trước lề mề không chịu tiến trong cảnh tắc đường dài dằng dặc, người phụ nữ xuống xe vác theo chiếc nạng để dạy cho đối thủ một bài học.

Xe Thứ bảy, 1/6/2013, 03:47 (GMT+7)