Nguyên lý của visai Torsen

Xe Thứ hai, 16/5/2011, 16:12 (GMT+7)