Nhét 33 người vừa hai xe bốn chỗ

Xe Thứ hai, 1/8/2011, 17:20 (GMT+7)