Đỗ xe vào chỗ hẹp

Xe Thứ tư, 20/7/2011, 16:44 (GMT+7)