Pha cắt ngang đường của một lái xe Nga

Thay vì rẽ phải chiếc xe bất ngờ lao vút ra khỏi đường bay lên vệ cỏ.

Xe Thứ bảy, 14/5/2016, 09:21 (GMT+7)