Phương pháp tháo nút nằm trong chai

Kinh nghiệm tháo nút mắc kẹt trong chai.

Xe Thứ bảy, 10/12/2011, 08:23 (GMT+7)