Quan sát khi đi sang đường

Hãy tập trung chú ý quan sát đường ngay cả khi đi bộ

Xe Thứ tư, 12/10/2011, 05:38 (GMT+7)

Tags: