Rẽ trái cắt 3 làn đường

Rẽ trái từ làn đi thẳng, chiếc BMW tông ngã 2 người đi môtô cùng chiều.

Xe Thứ bảy, 25/5/2013, 11:20 (GMT+7)