Rolls-Royce độ ấn tượng ở Tokyo

Trong số hơn 10 mẫu siêu sang độ tụ hội ở Tokyo, đặc biệt có một chiếc mạ vàng và một chiếc màu hồng toàn thân.

Xe Thứ năm, 22/3/2012, 09:50 (GMT+7)