Sang đường kiểu thách đố

Không phải tất cả xe trên đường đều kịp thời khi ai đó sang đường vội vã và không đúng luật.

Xe Thứ sáu, 5/10/2012, 03:25 (GMT+7)