Scooter chạy bằng bình chữa cháy

Xe vận hành khá tốt bằng khí CO2 từ hai bình chữa cháy 5 kg.

Xe Thứ ba, 8/3/2016, 09:38 (GMT+7)