Sedan nát đầu vì vượt ẩu

Va chạm nhẹ với xe ngược chiều, chiếc sedan đối đầu với chiều thứ 2. Cú va chết người khiến xe bật lại văng ra lề đường với ca-pô nát

Xe Thứ ba, 5/3/2013, 04:20 (GMT+7)

Loading