Sự trở về khác thường

Hai chiếc môtô lần lượt ra khỏi bãi đỗ. Anh chàng thứ nhất có vẻ vội nên nhanh chóng phóng đi. Người thứ hai từ tốn lùi xe. Nhưng chỉ vài giây sau đó, người thứ nhất và chiếc môtô lao roẹt trở lại với cách thức khác hẳn lúc rời đi.

Xe Thứ sáu, 17/5/2013, 04:27 (GMT+7)