Tai nạn luôn đến theo cách bạn không ngờ nhất

Hãy giảm tốc độ khi đi đến giao lộ

Xe Thứ tư, 12/10/2011, 05:41 (GMT+7)

Tags: