Tài xế nhầm chân ga, đâm gục 2 người trong cửa hàng

Chiếc SUV từ từ tiến lên theo hướng dẫn của một người đàn ông. Đột nhiên xe chồm lên húc thẳng vào "hoa tiêu", đâm vỡ cửa kính và ủn thêm một người khác vào quầy tính tiền.

Xe Thứ hai, 18/7/2016, 15:19 (GMT+7)