Tấn công cửa kính xe bằng đầu

Sau một loạt cú đập "trời giáng" của anh chàng, cửa kính xe vẫn không bị tác động, trong khi võ sinh đặc biệt vài lần ôm đầu lăn ra đất.

Xe Thứ ba, 14/5/2013, 11:03 (GMT+7)