Thi kéo co

Điều gì xảy tra khi hai chiếc xe giống nhau thi kéo co?

Xe Thứ năm, 22/12/2011, 10:29 (GMT+7)