Toyota Highlander hai lần tông vào nhà

Chiếc xe từ từ táp vào lề và vòng lên hè, rồi bất thần tông thẳng vào ngôi nhà. Dường như tài xế đã nhầm chân ga và chân phanh. Xe lùi rất nhanh xuống đường rồi lại lao thẳng về vị trí cũ.

Xe Thứ năm, 11/4/2013, 09:50 (GMT+7)