Toyota Land Cruiser 'bay' trên sa mạc

Xe Thứ sáu, 23/1/2009, 10:04 (GMT+7)