Tránh xa xe đầu kéo

Đầu kéo chuyển hướng trong khi mooc kéo vẫn tiến thẳng. Xe gẫy đôi mất lái.

Xe Thứ sáu, 18/1/2013, 05:13 (GMT+7)