Trình diễn Vespa bằng ánh sáng

Xe Thứ hai, 6/7/2009, 10:43 (GMT+7)