Ứng dụng chaton của Samsung

Ứng dụng tin nhắn ChatON của Samsung cho phép gửi tin nhắn miễn phí từ các điện thoại sử dụng nền tảng khác nhau như iOS, Android, BlackBerry hay cả Bada.

Xe Thứ ba, 30/8/2011, 04:59 (GMT+7)