Vô địch trèo dốc

Xe Thứ bảy, 25/10/2008, 10:25 (GMT+7)