Xe máy hất bay 2 cô gái sang đường

Camera của mấy nhà ven đường ghi hình tai nạn từ lúc đầu và cảnh một cô gái rơi đập người xuống đất, nằm sấp và không thể đứng dậy dù vẫn có thể cử động.

Xe Thứ năm, 21/7/2016, 13:52 (GMT+7)