Xe tải đập vỡ đèn giao thông

Thanh kim loại thò dài của chiếc xe tải phá tan trạm đèn giao thông.

Xe Thứ sáu, 18/1/2013, 05:14 (GMT+7)