Xử lý xe khó nổ do trời lạnh

Nhiệt đột thấp khiến chế hòa khí thiếu xăng, độ nhớt dầu động cơ giảm, làm xe khó nổ máy.

Xe Thứ hai, 30/12/2013, 11:13 (GMT+7)