Pha cứu bóng đẹp mắt của Peter Schmeichel

Phong cách cứu bóng độc đáo của Peter Schmeichel.

Thể thao Thứ bảy, 8/10/2011, 08:41 (GMT+7)

Tags: