Pha cứu thua xuất sắc của Bửu Ngọc

Bửu Ngọc cứu thua ở góc hẹp

Thể thao Thứ bảy, 19/11/2011, 08:33 (GMT+7)