Phạm Phước Hưng thi xà đơn nam

Phước Hưng thực hiện thành công nhiều động tác khó với độ chính xác cao

Thể thao Thứ ba, 15/11/2011, 09:57 (GMT+7)

Tags: