Người dân nghèo bị lừa khi sang Trung Quốc lao động

Với mong muốn đổi đời, người dân nghèo đã tin lời bọn môi giới sang Trung Quốc lao động trái phép, mỗi tháng phải trả 500.000 đồng nhưng công việc thì không như mong đợi.

Pháp luật Thứ ba, 22/3/2016, 04:56 (GMT+7)