Quá trình hình thành hóa thạch trong tự nhiên

Xương động vật bị vùi lấp trong các lớp trầm tích và qua thời gian, hóa thạch được tạo ra do khoáng vật trong nước lắng đọng lại.

Khoa học Thứ hai, 8/4/2019, 19:00 (GMT+7)