Samba Diakite ghi bàn vào lưới Auxerre

Samba Diakite ghi bàn vào lưới Auxerre tại Pháp

Thể thao Thứ ba, 6/9/2011, 09:36 (GMT+7)

Tags: