'Sạn' trong phim 'Ngũ thử đại náo Đông Kinh'

Đoàn phim "Ngũ thử đại náo Đông Kinh" dùng hạt kỷ tử tạo cảnh máu tóe.

Giải trí Thứ tư, 24/2/2016, 15:26 (GMT+7)