Sáu cách nói tương tự 'I don't know'

Thầy Quang Nguyen, chuyên gia đào tạo nghe nói và phát âm tiếng Anh, hướng dẫn 6 cách diễn đạt khác "I don't know" khi muốn nói "Tôi không biết".

Giáo dục Thứ sáu, 29/9/2023, 09:41 (GMT+7)