Scott Hoch đánh hỏng năm 1989

Hoch đánh hỏng từ cự ly hơn 10 cm

Thể thao Thứ bảy, 7/4/2012, 10:45 (GMT+7)