Sinh vật tồn tại qua 300 triệu năm nhờ siêu chất nhờn

Với cơ thể lỏng lẻo cùng khả năng giải phóng "bom chất nhờn", cá mút đá Myxinidae rất khó bị tấn công, kể cả bởi hàm cá mập.

Khoa học Thứ bảy, 28/1/2023, 00:00 (GMT+7)