Cả người lẫn xe rơi xuống sông khi qua cầu

Tấm ván quá hẹp và không chắc chắn.

Số hóa Chủ nhật, 28/6/2015, 00:20 (GMT+7)