Các đời iPhone từ 2G đến 6s đọ tốc độ

Thử nghiệm so sánh từ mẫu smartphone đầu tiên của Apple phát hành năm 2007 đến sản phẩm mà "Táo Khuyết" mới bán ra cuối tháng 9/2015.

Số hóa Thứ sáu, 2/10/2015, 14:37 (GMT+7)