Cách chọn danh sách bạn bè thân thiết trên News Feed

Người dùng có thể chọn xem thông tin nhiều hơn từ gia đình hoặc bạn bè thân thiết cũng như hạn chế xem bài viết mới từ những tài khoản ít quan trọng.

Số hóa Thứ năm, 10/12/2015, 09:04 (GMT+7)