Cải thiện tìm kiếm

Thiết lập Indexing Options nhằm cải thiện khả năng tìm kiếm trong Windows nhưng cũng không làm tăng sức xử lý cho máy.

Số hóa Thứ sáu, 7/8/2015, 08:00 (GMT+7)